Thẻ: bánh

Mùi tết: Bánh thuẫn

Tháng chạp. Mấy đứa cháu bắt đầu ì xèo bàn tán chuyện làm bánh tết. Nội tủm tỉm cười rồi quày quả lục tìm trong chạn cái khuôn bánh thuẫn, đem rửa sạch sẽ. Chọn ngày chủ nhật, ai nấy đều ở nhà, nội kéo mấy đứa cháu ra trước […]

Đọc tiếp