Danh mục: Đi & Yêu

Tình trẻ

Chồng già vợ trẻ là tiên Vợ già, chồng trẻ là duyên trên đời Đoạn nhạc hài nhà hàng xóm vang lên trong trưa nắng “Khi em 20, anh mới sinh ra đời. Ngày chị 40, em mới tròn đôi mấy. Ngày chị 60, răng chị rụng hết rồi“. Bà […]

Đọc tiếp