Hoa sứ

Mùa này, đến trường Đại học Quy Nhơn, bạn sẽ bắt gặp những bông hoa đại (hoa sứ) đang khoe sắc. Quanh giảng đường A2, giữa giảng đường A7, trước nhà khách, ven đường nối giữa hội trường B và thư viện, sau lưng căntin…, đâu đâu cũng thấy những […]

Đọc tiếp